De Studieclub Zuidwest is actief in het gebied Zeeland en West-Brabant. Wij organiseren op jaarbasis 5 thema-avonden die altijd betrekking hebben op het vakgebied. Dit kunnen technische informatieavonden zijn, demonstratieavonden of avonden waarin we actief bezig zijn met oude en nieuwe schilderstechnieken. Naast de thema-avonden organiseren wij jaarlijks 1 excursie.

Dit jaar organiseert de Studieclub Schilders Zuidwest ook de Landelijke Schildersdag. Dit jaar in- en om de Basiliek in Oudenbosch.

Dagelijks bestuur:

Mark Hulsen: Voorzitter mark@scs-zuidwest.nl

Koen Schepers: Secretaris koen@scs-zuidwest.nl

Antal de Rijke: Penningmeester antal@scs-zuidwest.nl

Algemene bestuursleden:

Piet Nefs
Ivo van Brakel
Johan Schipper