De Studieclub Schilders Zuidwest is actief in het gebied Zeeland (inclusief Zeeuws-Vlaanderen) en West-Brabant. Wij organiseren op jaarbasis ongeveer 5 thema-avonden die altijd betrekking hebben op het vakgebied en in het teken staan van ontwikkelen. Dit kunnen technische informatieavonden zijn, demonstratieavonden of avonden waarin we actief bezig zijn met oude en nieuwe schilderstechnieken. Naast de thema-avonden organiseren wij jaarlijks 1 excursie.

In 2019 organiseerde de Studieclub Schilders Zuidwest de Landelijke Schildersdag en Vakwedstrijd in- en om de Basiliek in Oudenbosch.

Dagelijks bestuur:

Mark Hulsen: Voorzitter mark@scs-zuidwest.nl 

Koen Schepers: Secretaris koen@scs-zuidwest.nl

Antal de Rijke: Penningmeester antal@scs-zuidwest.nl

Algemene bestuursleden:

Piet Nefs
Johan Schipper