Website StudieClub Schilder Zuidwest

Asbestherkenning bij Driessen Verf Roosendaal met medewerking van OnderhoudNL

Tot in de jaren ’90 werd er in de bouw regelmatig gebruik gemaakt van asbesthoudende materialen. Inmiddels is gebleken dat asbest, als u er niet op de juiste manier mee omgaat, een gevaar voor de gezondheid kan opleveren. Ook als schilder kunt u asbest tegenkomen tijdens het werk. Om te voorkomen dat u dan geen gezondheidsrisico’s loopt is het van belang meer te weten van asbest. Bij deze bijeenkomst is er onder meer aandacht voor het herkennen van asbest, asbesthoudende beglazingskit, het schilderen van asbesthoudende panelen en de risicoklassen van asbest.

 

https://www.scs-zuidwest.nl/images/uploaded/files/rapport-asbesth-bouwprod.pdf